5G 月費計劃
iPhone 計劃
4.5G 月費計劃
4.5G 連手機現金券計劃
所有儲值咭

MoneyBack 易賞錢積分嚟3當錢使 - 每張月結單都有得慳

立即下載 My3 App
由即日起,合資格客戶上台可獲易賞錢積分獎賞,更可將其My3 App帳戶連接至易賞錢App帳戶,於My3 App查閱易賞錢積分餘額,並以積分繳付3香港月費或以優惠價兌換增值服務和數據組合。
易賞錢積分兌換優惠 – 最新嘅積分當錢使大計,積分直接當現金折扣用
  • 合資格3香港現有月費客戶^繳付賬單
50
積分
$1
3香港賬單*
50
積分

$1
3香港賬單
*每月最多兌換額為2,000易賞錢積分。
  • 以優惠價兌換精選多元化生活增值服務,切合你多方面需要
娛樂 健康生活 數據服務
用2450易賞錢積分兌換hmvod 1個月任睇會員無限睇再送2張點播電影券 用$788加5000易賞錢積分兌換Bowtiego睇醫生負擔可降低至一半 用$40加4000易賞錢積分兌換心靈養生坊養生湯和茶包 用$78加500易賞錢積分兌換本地或外遊數據組合
2,450 積分
(價值$49)
$788 + 5,000 積分
(價值$948)
$40 + 4,000 積分
(價值$128)
由$78 + 500 積分起
(價值$98)
娛樂
用2450易賞錢積分兌換hmvod 1個月任睇會員無限睇再送2張點播電影券
2,450 積分
健康生活
用$788加5000易賞錢積分兌換Bowtiego睇醫生負擔可降低至一半
$788 + 5,000 積分
用$40加4000易賞錢積分兌換心靈養生坊養生湯和茶包
$40 + 4,000 積分
數據服務
用$78加500易賞錢積分兌換本地或外遊數據組合
由$78 + 500 積分起
更多盡在 My3 App
MoneyBack易賞錢會員5G上台優惠 –「唯3獨有」賺積分兼獎賞

額外高達 20GB /月
詳情
 

轉台享
高達 3,000 積分
詳情
 

推薦朋友上台
齊齊賺 20,000 積分
詳情
易賞錢小貼士:轉台再推薦朋友賺23,000積分價值成$460㗎!易賞錢積分可用於My3 App找月結單及兌換以上增值服務,更可於百佳、屈臣氏及豐澤當錢使。
立即下載My3 App
並綁定易賞錢App帳戶,體驗積分當錢使啦!
仲未下載易賞錢App?
立即下載易賞錢App
如何使用
1. 如何綁定易賞錢App帳戶

登入My3 App,按右上電話號碼進入目錄頁面
1
登入My3 App,按右上電話號碼進入目錄頁面
按易賞錢橫額
2
按易賞錢橫額
按綁定易賞錢App賬戶
3
按「綁定易賞錢App賬戶」
輸入易賞錢App帳戶號碼,點按按照按此以短訊形式發送驗證碼
4
輸入易賞錢App帳戶號碼*,按「按此以短訊形式發送驗證碼」
*你所綁定的易賞錢App帳戶必須跟My3 App賬戶以相同手機號碼登記

如非相同,你可更改現有易賞錢App帳戶的登記手機號碼,或以電話號碼重新申請易賞錢App帳戶
收到短訊後複製給輸入驗證碼,按立即綁定
5
收到短訊後複製給輸入驗證碼,按「立即綁定」
已成功綁定易賞錢App帳戶,按完成返回主頁開始使用易賞錢積分兌換3香港服務
6
已成功綁定易賞錢App帳戶,按「完成」返回主頁開始使用易賞錢積分兌換3香港服務
2. 使用易賞錢積分繳付月費

輸入要使用的易賞錢積分,按立即兌換
1
輸入要使用的易賞錢積分*,按「立即兌換」
每個帳戶每個月只可使用易賞錢積分繳付月費一次,所有於當月信用卡自動轉賬系統扣數後所遞交的易賞錢積分繳付月費交易會於下一個賬單日顯示
成功兌換易賞錢積分繳付月費
2
成功兌換易賞錢積分繳付月費
可以按兌換紀錄查看繳費紀錄
3
可以按「兌換紀錄」查看繳費紀錄
3. 使用易賞錢積分兌換增值服務

向下滾動頁面選擇你想兌換的增值服務
1
向下滾動頁面選擇你想兌換的增值服務
選擇你想使用的易賞錢積分選項按訂購
2
選擇你想使用的易賞錢積分選項,按訂購
成功購買你可以於兌換紀錄查看購買歷史
3
成功購買你可以於兌換紀錄查看購買歷史
常見問題
1. 是否需要安裝My3 App才可以綁定易賞錢App帳戶及使用易賞錢積分兌換3香港增值服務?
是。客戶必須安裝My3 App。
2. 在哪裏可以下載My3 App?
用戶可在 App Store、Google play 或 Huawei Gallery 搜尋位置輸入「My3 App」即可。
3. 如何登入My3 App?
打開My3 App後按右上角「登入」,然後按「設定/忘記密碼」,再按指示輸入正確的流動電話號碼、香港身分證號碼及出生日期,按「確定」即可以設定My3 App賬戶登入密碼。My3 App帳戶設定成功後就可以用流動電話號碼及密碼登入。
4. 如何綁定易賞錢App帳戶?
登入My3 App,按右上電話號碼進入目錄頁面,然後按易賞錢橫額按,再按「綁定易賞錢App帳戶」 ,輸入易賞錢App帳戶號碼及按「按此以短訊形式發送驗證碼」。
5. 為什麼我未能成功綁定易賞錢App帳戶?
首先,你所綁定的易賞錢App帳戶號碼必須跟My3 App帳户以相同手機號碼登記,如非相同,你可更改現有易賞錢App帳戶的登記手機號碼,或以正確的電話號碼重新申請易賞錢App帳戶。
6. 為什麼綁定賬戶時會出現錯誤信息?
因為要求發送驗證碼次數過密,請於15分鐘後按重發驗證碼。如要求發送驗證碼次數已達當天上限,賬戶會被凍結,請於30分鐘後再試。如需協助,請聯絡易賞錢。
7. 如果我有多個易賞錢App帳戶,可否全部綁定My3 App?
不可以,每個My3 App賬戶只可綁定1個易賞錢App帳戶,而兩者登記的流動電話號碼必須相同。
8. 如何於在3香港賺取易賞錢積分?
客戶須於3香港上台時選購指定5G月費計劃並於同月內成功攜號轉台及簽訂不少於 24 個月或以上合約,並須繳付每月HK$18行政費,方可於合約期內享額外指定高達3,000易賞錢積分。客戶須於辦理上台手續時出示易賞錢手機 APP 內的電子會員卡 / 號碼以作登記。其他優惠詳情按此
9. 在3香港上台指定5G月費計劃後,要等多及久才可以獲得額外高達3,000易賞錢積分?
總共3,000易賞錢積分將分為以下兩部分派發,並由易賞錢香港自動存入客戶所登記的易賞錢App帳戶:i. 當中2,000易賞錢積分將於成功啟用3香港服務後30日內派發;及ii. 餘下1,000易賞錢積分將於成功啟用3香港服務後30日內,並成功於My3 App將相關之易賞錢App帳戶連結至3香港月費服務賬戶後即時派發。如相關3香港上台計劃於上台日30日內取消或終止,有關之易賞錢積分將不會派發。
^需成功登記以信用卡自動轉賬方式繳付每月服務費用及 3 香港列明之相關費用。
按此瀏覽服務條款及細則